Bjørn Ruud style=

Bjørn Ruud

President
Leif Kåre Helling style=

Leif Kåre Helling

Visepresident
Arne Sjemmedal style=

Arne Sjemmedal

Sekretær
Edvin Ræstad style=

Edvin Ræstad

Kasserer Medlemsansvarlig
Kjell Evjen style=

Kjell Evjen

Past president
Ola Sletto style=

Ola Sletto

Styremedlem